VISKADALEN – en njutning för alla sinnen

Inbäddade i Viskadalen ligger Rydboholm, Viskafors och Svaneholm. Tre samhällen, var och en med sin egen karaktär och bakgrund där Viskaforshem kan erbjuda dig bra bostäder.

Vi har mycket positivt på gång

Förbättrad service – I Viskafors har redan en konstgräsplan med belysning gett ett lyft för fotbollen, inte minst på ungdomssidan. En ny fin skolgård står också färdig och en ny förskola är på gång i Rydboholm.
Långt gångna planer finns för en ombyggnad och utbyggnad av Viskafors centrum där dagens livsmedelsaffär, bageri, pizzeria, massör, hårvård kommer att få sällskap av fler butiker och mer service i form av ett nytt trygghetsboende och en ny folktandvård och vårdcentral.

Enklare att pendla – Det blir också bättre pendlingsmöjligheter i framtiden när riksväg 27 byggs ut mellan Kråkered och Viared där den ansluter till Rv 40. Borås Stad projekterar också för en ny gång- och cykelväg längs Viskan från Rydboholm till Viskafors.