BRA BOSTAD i en lugn och grönskande omgivning

Viskaforshem är en liten hyresvärd som erbjuder närhet och trygghet. Vi förbättrar ständigt våra bostäder och har under senare år satsat på bland annat inbyggda balkonger för att öka boendekvalitén för våra hyresgäster.