Framtidsvisioner

Borås Stad har i sitt idéprogram för det framtida Viskafors-Rydboholm-Svaneholm skissat på bättre tillgänglighet, fler bostäder och bättre kommunal service. Vi har dessutom egna framtida visioner:

Viskafors simhall

Planer på ett nytt badhus i Viskafors finns på kommunens skrivbord. En vision av Viskafors Simhall ser du här.

Ekologiska Villastaden

Ett helt nytt bostadsområde – Den Ekologiska Villastaden. En rumslig villagata med ekologiska enfamiljshus som använder den senaste tekniken inom energismart byggande med målsättningen att varje hus ska producera mer energi än vad det gör åt.

Planerna och skisserna för husen i Viskafors Ekologiska Villastad växer fram allt mer. Någon gång 2015 hoppas vi kunna sätta spaden i marken.

Vårdcentral och folktandvård

I centrala Viskafors planeras för en ny vårdcentral och folktandvård.