Efter många tunga månader då vi varit underbemannade på kontoret har vår nya kollega äntligen börjat!

Anette Krii är uppvuxen i Viskafors och kommer senast från Castellum där hon arbetat med bl.a. fastighetsförvaltning och uthyrning av lokaler. Anette kommer att fungera som spindeln i nätet vad gäller uthyrning, service-anmälan, renoveringar och kontakt med våra leverantörer och entreprenörer.