P.g.a problem med övergångar till fiber-tv kommer inte TV-signalen att stängas ner 1 december. Nytt datum för nerstängning meddelas under januari 2020. /Viskaforshem AB