Välkommen
till Viskadalen!
Bra boende i en
grönskande omgivning

Viskaforshem AB är ett av Borås Kommun helägt bostadsbolag med verksamheten samlad i Viskadalen. Totalt äger bolaget 550 lägenheter och lokaler i Viskafors, Rydboholm och Svaneholm. Tre samhällen med anor och traditioner sammanbundna av Viskan och tillsammans ett helt kapitel i Sveriges industrihistoria.

Hos Viskaforshem kan du växa allteftersom. Vi har bostäder från ett till fem rum och kök - från ungkarslyor till lägenheter för storfamiljer. Välkommen att kontakta oss med dina lägenhetsdrömmar!